Reklamační řád

společnosti Timson Pawel Jura,

se sídlem Wyzwolenia 477, 43344 Bielsko-Biala

DIČ: PL9372248244

DOLOŽENÍ PŮVODU ZBOŽÍ:

Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o koupi zboží, bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata ani vyřízena.

REKLAMACE SE VZTAHUJE NA:

Výrobní, materiálové a skryté vady výrobku, které se projeví v záruční době.

REKLAMACE SE NEVZTAHUJE NA:

Mechanické poškození: zboží je nutno při koupi nebo při převzetí zboží zkontrolovat. Na pozdější reklamaci poškozeného zboží nebude brána zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho důkladná kvalitativní a kvantitativní kontrola společně s prodejcem nebo přepravcem. Případné nedostatky zjištěné touto kontrolou potvrdí obě strany svým podpisem. Zboží je nutno užívat k účelům tomu určeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození způsobené nevhodným zacházením.

Mechanický zásah do zboží: Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive i zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým poškozením nebo úpravám.

Odchylky rozměrů: Reklamace se nevztahují na výrobní odchylky rozměrů. Výrobní tolerance rozměrů je ± 3 %.

Uplynutí záruční doby: Reklamace se nevztahuje na zboží, které už je po uplynutí záruční doby. Minimální doba záruky je 24 měsíců, pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

Způsob uplatnění reklamace: Reklamaci je nutné vždy uplatnit písemnou formou. Popis spolu s fotodokumentací vady či poškození je nutné zaslat na e-mail: info@koupelna-24.cz.

Zpracování reklamace: Po obdržení je reklamace zpracována a zavedena do systému.

Informace zákazníkovi: Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamačním technikem, obchodním zástupcem) pro domluvení dalšího postupu. Další postup vyřízení reklamace je domlouván individuálně, a to dle charakteru reklamace. V případě, že budou chybět nějaké doklady potřebné pro vyřízení reklamace, bude zákazník vyzván k jejich doložení.

Posouzení reklamace: Po posouzení reklamace reklamačním technikem bude rozhodnuto a zákazník bude informován o řešení reklamace:

- uznaná reklamace – uznání oprávněnosti reklamace, (zboží bude opraveno, či vyměněno na náklady výrobce)

- neuznaná reklamace – zamítnutí reklamace, (zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka)

Lhůta pro vyřešení reklamace:

Lhůta pro vyřešení reklamace od písemného podání činí 14 dní

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Vážený zákazníku, jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Product added to compare.