Reklamační řád

společnosti Timson Pawel Jura,

se sídlem Wyzwolenia 477, 43344 Bielsko-Biala

DIČ: PL9372248244

DOLOŽENÍ PŮVODU ZBOŽÍ:

Při uplatňování reklamace je nutné předložit doklad o koupi zboží, bez tohoto dokladu nebude reklamace přijata ani vyřízená.

REKLAMACE SE VZTAHUJE:

Reklamace se vztahuje na výrobní, materiálové a skryté vady výrobku, které se projeví v garanční době.

REKLAMACE SE NEVZTAHUJE:

Mechanické poškození: Zboží je nutno zkontrolovat při koupi, nebo při převzetí zboží. Na pozdější reklamování poškozeného zboží nebude brána zřetel. Převzetím zboží se rozumí jeho důkladná kvalitativní a kvantitativní kontrola společně s prodejcem nebo přepravcem. Případné nedostatky zjištěné touto kontrolou potvrdí obě strany svým podpisem. Zboží je nutno užívat k účelům tomu předurčeným. Reklamace se nevztahují na mechanické poškození, způsobené nevhodným zacházením.

Mechanický zásah do zboží: Reklamace se nevztahuje na zboží, do kterého bylo mechanicky zasaženo, respektive zboží, které nebylo namontováno v souladu s montážním návodem výrobce a došlo u něho k mechanickým úpravám.

Odchylky rozměrů: Reklamace se nevztahují na výrobní odchylky rozměrů. Výrobní tolerance rozměrů je ±3%.

Uplynutí garančního období: Reklamace se nevztahují na zboží, které je po uplynutí záruční lhůty (minimální doba 24 měsíců – pokud není přímo u produktu uvedena delší záruční doba).

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

Způsob uplatnění reklamace: Reklamaci je nutné vždy uplatnit písemnou formou. Popis spolu s fotodokumentací vady či poškození je nutné zaslat e-mail: info@koupelna-24.cz

Zpracování reklamace: Po obdržení je reklamace zpracována a zavedena do systému.

Informace zákazníkovi: Po zpracování reklamace je zákazník kontaktován zodpovědnou osobou (reklamační technik, obchodní zástupce) pro domluvení dalšího postupu. Další postup vyřízení reklamace je domlouván individuálně, dle charakteru reklamace. V případě, že budou chybět nějaké doklady, potřebné pro vyřízení reklamace, bude zákazník vyzván k jejich doložení.

Posouzení reklamace: Po posouzení reklamace reklamačním technikem bude rozhodnuto a zákazníkovi oznámeno její následné řešení:

Po posouzení reklamace reklamačním technikem bude rozhodnuto a zákazníkovi oznámeno její následné řešení:

- uznaná reklamace – uznání oprávněnosti reklamace, (zboží bude opraveno, či vyměněno na náklady výrobce)

- neuznaná reklamace – zamítnutí reklamace, (zboží může být vyměněno či opraveno, ale pouze na náklady zákazníka)

Lhůta pro vyřešení reklamace:

Lhůta pro vyřešení reklamace od písemného podání činí 14 dní

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ:

Vážený zákazníku, jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Product added to compare.